O NÁS

Jsme učitelé přírodních věd – Mgr. Monika Olšáková a Mgr. Tomáš Chrobák. K myšlence uspořádat vlastní festival nás přivedla touha upozornit na dnešní možnosti ve výuce a současně nedostatečné příležitosti k vzájemné inspiraci učitelů v našem oboru. Díky naší práci jsme poznali mnoho zajímavých osobností českého školství. Možnost setkání v našem regionu, které nám poskytne prostor pro sdílení a vzájemnou inspiraci, nám přišla velmi přínosná. 

Festival mohl vzniknout díky spolupráci s MAS Pobeskydí, z. s. a městem Frýdek-Místek. Děkujeme!

logo_fm

Tým festivalu

Mgr. Monika Olšáková

Jsem učitelkou přírodních věd, mentorkou a lektorkou čtenářské gramotnosti a badatelsky orientované výuky. Působím v roli pedagogického konzultanta v organizaci Pomáháme školám v úspěchu, jsem členkou PISA Expert Group za Českou republiku a členkou Národního kabinetu přírodních věd. V roce 2019 jsem se umístila na 2. místě v soutěži Global Teacher Prize Czech Republic 2019. Jsem zakladatelkou Festivalu inspirace v přírodních vědách.

Mgr. Tomáš Chrobák

Působím jako učitel matematiky a tělesné výchovy. Jsem lektor matematiky metodou Hejného a s Prof. Hejným úzce spolupracuji při vytváření didaktických materiálů. Jsem  členem Národního kabinetu matematiky. V roce 2019 jsem se stal vítězem Global Teacher Prize Czech Republic 2019 a následně jsem byl zvolen mezi 50 inspirativních učitelů světa v Global Teacher Prize 2020. Jsem zakladatelkem Festivalu inspirace v přírodních vědách.

Ing. Lenka Menšíková

V oblasti školství působím teprve krátce. Oslovila mě spolupráce s výjimečnými lidmi, kteří se svým stylem práce s dětmi i pedagogy snaží o zvyšování úrovně vzdělávání ve veřejném školství. V současné době spolupracuji s Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s. a MAS Pobeskydí, z. s. Je mi ctí, že mohu být koordinátorkou Festivalu inspirace v přírodních vědách.