FESTIVAL INSPIRACE V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH 2020

PRVNÍ ROČNÍK festivalu inspirace v přírodních vědách proběhl 3. 9. 2020 v ZŠ a MŠ Baška a byl hrazen z projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008616. 

Festival je jednodenní a zahrnuje dopolední přednáškovou část a následně mohou účastníci vybírat z dílen, které absolvují v druhé části festivalu.  

Hlavními TÉMATY FESTIVALU 2020 byla čtenářská gramotnost v přírodních vědách, badatelský způsob výuky, ukázka a metody učení cizího jazyka v nejazykových předmětech (CLIL) a robotika ve výuce.  O festivalu, jeho průběhu a dílnách, se můžete dozvědět v následujících odkazech a médiích.

Média

Podrobný záznam o obsahu festivalu, jednotlivých lektorech a dílnách si můžete přečíst ve formě reportáže. 
Poslechněte si rozhlasový záznam v pořadu Křížem krajem na Českém rozhlase Ostrava.
Shlédněte krátký televizní záznam z festivalu na regionální televizním kanále TV Polar.

Lektoři, přednášející a témata FIPV 2020

2020-09-03-W071
Ing. Dana Pražáková – vedoucí kanceláře ústředního českého inspektora
Přednáška: Přírodovědné předměty – strašák nebo výzva?
2020-09-03-W107
Mgr. Hana Svobodová – metodička a lektorka vzdělávacího programu Globe a Badatele.cz
Přednáška: Badatelství nejen venku
2020-09-03-W055
Doc. Dr. RNDr. Petr Alexa – docent na katedře fyziky, VŠB Technická univerzita Ostrava
Přednáška: Věda zajímavě: Jak dětem zpřístupnit odborná témata atraktivně a přitom odborně
2020-09-03-W194
Mgr. Monika Olšáková a Tomáš Chrobák – hlavní organizátoři festivalu
Dílna: Jak rozvíjet u žáků přírodovědnou gramotnost 
2020-09-03-W118
Mgr. František Brauner, Ph. D. – učitel přírodních věd, lektor v oblasti CLIL a kreativní výuky biologie a chemie, finalista GTP CR 2019
Dílna: CLIL – propojte výuku nejazykového předmětu a cizího jazyka
2020-09-03-W099
Mgr. Tomáš Pyško – učitel matematiky a informační techniky na ZŠ Baška 
Mgr. Zbyněk Šostý – ředitel ZŠ Petra Bezruče ve F-M
Dílna: Tři, dva, jedna, START aneb Robotika má zelenou