FESTIVAL INSPIRACE V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH 2021

DRUHÝ ROČNÍK festivalu inspirace v přírodních vědách proběhl 3. 9. 2021 v ZŠ Dobrá a byl hrazen z projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II.

Dílny festivalu jsme rozšiřili o témata přírodních věd aktuální pro první stupeň. Užít jste si mohli inspirativní lektory, konkrétní ukázky a příklady, sdílení a výměnu zkušeností a zajímavé nápady.

Média

Podrobný záznam o obsahu festivalu, jednotlivých lektorech a dílnách si můžete přečíst ve formě reportáže. 
Shlédněte krátký televizní záznam z festivalu na regionální televizním kanále TV Polar.

Nezapomenutelná byla jistě také edukativní Smokeman show z VŠB a děkujeme Knihkupectví KAPITOLA za širokou nabídku tématických knih.

Lektoři, přednášející a témata FIPV 2021

P1230538_1
Mgr. Justina Danišová
vedoucí projektu Učíme se venku, metodik projektu Jdeteven.cz a badatele.cz, autorka knihy Svobodná hra

Dílna pro I. stupeň: Učíme se venku

Více o dílně: ZDE

P1210880_1
Mgr. Monika Olšáková
učitelka přírodních věd, mentorka a lektorka čtenářské gramotnosti a badatelsky orientované výuky, pedagogická konzultantka v PŠÚ, členka PISA Expert Group za Českou republiku a členka Národního kabinetu přírodních věd

Dílna pro II. stupeň: Badatelská výuka napříč předměty

Anotace dílny: ZDE

P1230759_1
Mgr. Tomáš Chrobák
učitel a lektor matematiky metodou Hejného, člen Národního kabinetu matematiky, vítěz GTP CR 2019, světový finalista ceny GTP 2020

Dílna pro I. stupeň: Konstruktivistická matematika

2020-09-03-W118
Mgr. František Brauner, Ph. D.  
učitel přírodních věd, lektor v oblasti CLIL a kreativní výuky biologie a chemie, finalista GTP CR 2019
Dílna pro II. stupeň: Propojování výuky nejazykového předmětu  s výukou cizích jazyků (CLIL) 

Více o dílně: ZDE

2020-09-03-W031
Mgr. Tomáš Pyško
lektor robotiky, učitel fyziky a technické i polytechnické výchovy a výchovný poradce 

Dílna pro I. stupeň: Robotické hračky a jejich využití na 1. st. ZŠ

Více o dílně: ZDE 

P1230807_1
Ing. Vítězslav Viliš
lektor robotiky, koordinátor ICT

Dílna pro I. stupeň: Robotické hračky a jejich využití na 1. st. ZŠ

Více o dílně: ZDE